Sprawozdania finansowe za 2014 rok 

 
 

1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

2. Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2013 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

3. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

4. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

5. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

6. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

7. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

8. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

9. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

10. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

11. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

12. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2014

13. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2014

14. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

15. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

16. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia roku 2014

17. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

18. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

19. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

20. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

21. Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2014r.

22. Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2014 roku

23. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

 

Załączniki

Rb-27s_I2014

Data: 2014-06-03 07:48:36 Rozmiar: 653.16k Format: .pdf Pobierz

Rb-28s_III2014

Data: 2014-12-16 13:42:54 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

Rb-UZ_IV2014

Data: 2015-03-09 12:45:58 Rozmiar: 277.5k Format: .pdf Pobierz

Rb-ST_IV2014

Data: 2015-03-09 12:45:34 Rozmiar: 142.95k Format: .pdf Pobierz

Rb-PDP_IV2014

Data: 2015-03-09 12:45:13 Rozmiar: 178.53k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_IV2014

Data: 2015-03-09 12:44:53 Rozmiar: 291.58k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_IV2014

Data: 2015-03-09 12:44:30 Rozmiar: 208.29k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_IV2014

Data: 2015-03-09 12:43:36 Rozmiar: 1.36M Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_IV2014

Data: 2015-03-09 12:42:26 Rozmiar: 727.17k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_III2014

Data: 2014-12-16 13:44:08 Rozmiar: 82.06k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_III2014

Data: 2014-12-16 13:43:28 Rozmiar: 208.43k Format: .pdf Pobierz

Rb-27s_III2014

Data: 2014-12-16 13:41:29 Rozmiar: 722.36k Format: .pdf Pobierz

Rb-28_NWS_I2014

Data: 2014-06-03 07:49:02 Rozmiar: 180.32k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_P2014

Data: 2014-09-04 09:48:27 Rozmiar: 82.85k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_P2014

Data: 2014-09-04 09:48:11 Rozmiar: 208.13k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_P2014

Data: 2014-09-04 09:47:47 Rozmiar: 292.55k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_P2014

Data: 2014-09-04 09:47:30 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_P2014

Data: 2014-09-04 09:47:11 Rozmiar: 704.18k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_I2014

Data: 2014-06-03 07:50:35 Rozmiar: 81.87k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_I2014

Data: 2014-06-03 07:50:14 Rozmiar: 208.52k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_I2014

Data: 2014-06-03 07:49:52 Rozmiar: 291.16k Format: .pdf Pobierz

Rb-28s_I2014

Data: 2014-06-03 07:49:27 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_IV2014

Data: 2015-03-09 12:46:32 Rozmiar: 85.72k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2014-06-03 07:46:58
Czas publikacji: 2015-04-20 15:36:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak