Projekt budżetu Miasta i Gminy Wieleń na 2012 rok  

 
 

Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Wieleń na 2012 rok

Załączniki:

ZAŁ. NR 1 - DOCHODY 2012 projekt

ZAŁ. NR 2 - WYDATKI 2012 projekt

ZAŁ. NR 3 - PRZYCHODY 2012 projekt

ZAŁ. NR 3 - ROZCHODY 2012 projekt

ZAŁ. NR 4 - DOTACJE 2012 projekt

ZAŁ. NR 5 - UMOWY I POROZUMIENIA 2012 projekt

ZAŁ. NR 6 - WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 projekt

ZAŁ. NR 7 - PPA 2012 projekt

ZAŁ. NR 8 - PRZYCHODY I KOSZTY - GFOŚ i GW 2012 projekt

ZAŁ. NR 9 - ZAKŁ. BUDŻETOWE 2012 projekt

ZAŁ. NR 10 - FUNDUSZ SOŁECKI 2012 projekt

ZAŁ. NR 11 - JEDN. POMOCNICZE 2012 projekt

 

Uchwała Nr SO.- 0951/54d/15/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2011 roku - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości  sfinansowania przez Gminę Wieleń deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2012 rok.

Uchwała Nr SO-0952/27/15/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Brachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2011 roku - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Wieleń na 2012 rok.

Uchwała Nr SO-0957/27/15/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2011 roku - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Wieleń.

 

 

Załączniki

uchwała na 2012 projekt

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 38.08k Format: .pdf Pobierz

Zał 1 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 59.01k Format: .pdf Pobierz

Zał 2 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 60.69k Format: .pdf Pobierz

Zał 3 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.06k Format: .pdf Pobierz

Zał 4 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 51.64k Format: .pdf Pobierz

Zał 5 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 31.91k Format: .pdf Pobierz

Zał 6 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 23.19k Format: .pdf Pobierz

Zał 7 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 28.17k Format: .pdf Pobierz

Zał 8 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25k Format: .pdf Pobierz

Zał 9 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21.34k Format: .pdf Pobierz

Zał 10 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 39.41k Format: .pdf Pobierz

Zał 11 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 28.44k Format: .pdf Pobierz

Zał 3_2 Projekt 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 8.94k Format: .pdf Pobierz

uchwala-RIO-0951/54d/15/Pi/2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 469.02k Format: .pdf Pobierz

uchwala-RIO-0952/27/15/Pi/2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 727.73k Format: .pdf Pobierz

uchwala-RIO-0957/27/15/Pi/2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 531.68k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1200
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2011-12-20 10:54:07
Czas publikacji: 2011-12-21 11:34:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak