Sprawozdania finansowe za 2011 rok 

 
 

1. Opis dochodów i wydatków za I-e półrocze 2011 roku

2. Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej

3. Opinia RIO o wykonaniu budżetu - I półrocze 2011

4. Opis dochodów i wydatków za 2011 rok

5. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok

6. KWARTALNE SPRAWOZDANIE RB-N O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartalu 2011 roku

7. KWARTALNE SPRAWOZDANIE RB-NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

8. KARTALNE SPRAWOZDANIE RB-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

9. Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

10. Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

11. Informacje ogólne o budżecie za 2011 rok

12. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za 2011 rok

13. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu za 2011 rok

 

Załączniki

Opis dochodów i wydatków za I-e półrocze 2011 roku

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 562.55k Format: .pdf Pobierz

Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 96.25k Format: .pdf Pobierz

Opinia o wykonaniu budżetu - I półrocze 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 847.55k Format: .pdf Pobierz

Opis dochodów i wydatków za 2011 rok

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 579.2k Format: .pdf Pobierz

opinia RIO sprawozdanie z wykonania budżetu 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 212.2k Format: .pdf Pobierz

RB-N_IV_2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 602.5k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS_IV_2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 479.23k Format: .pdf Pobierz

RB-Z_IV_2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 655.34k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_IV_2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 762.58k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_IV_2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

inf_ogólne_budżet_2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 188.96k Format: .pdf Pobierz

sz_wykonanie_dochodów_2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 584.68k Format: .pdf Pobierz

sz_wykonanie_wydatków_2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1860
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2011-10-19 12:26:25
Czas publikacji: 2013-03-13 13:51:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak