informacja -budżet gminy za 2009r. 

 
 
Informacja o wysokości dochodów i wydatków oraz nadwyżce budżetu Gminy Wieleń za 2009 rok dostępna jest w biurze Nr 30 u Skarbnika Gminy Wieleń. 

Liczba odwiedzin : 1522
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Dolny
Czas wytworzenia: 2018-08-23 06:26:59
Czas publikacji: 2018-08-23 06:26:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak