Sprawozdania finansowe za 2008 rok  

 
 

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 marca 2008

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 czerwca 2008

Rb-PDP PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 czerwca 2008

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 czerwca 2008

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieleń informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2008

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 września 2008

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ za okres od początku roku do 30 września 2008

Opis dochodów i wydatków za 2008 rok (Dane szczegółowe w formie tabelarycznej dostępne w siedzibie Urzędu)

 

Załączniki

Rb-NDS 30062008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 127.08k Format: .pdf Pobierz

Rb-PDP 30062008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 132.8k Format: .pdf Pobierz

Rb-N 30062008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.9M Format: .pdf Pobierz

Opnia wykonanie budżetu I pł 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 188.65k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS do300908

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 65.2k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z do300608

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 151.27k Format: .pdf Pobierz

RB-Z do300908

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 136.14k Format: .pdf Pobierz

Opis dochodów i wydatków za 2008 rok

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 551.14k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1384
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2008-05-27 10:07:57
Czas publikacji: 2009-04-24 14:40:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak