Sprawozdania finansowe za 2009 rok 

 
 

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009r.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 marca 2009r

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 marca 2009

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009r.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 czerwca 2009r

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 czerwca 2009

Sprawozdanie za I półrocze 2009

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieleń informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Wielenia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Opis dochodów i wydatków za 2009 rok (Dane szczegółowe w formie tabelarycznej dostępne w siedzibie Urzędu)

 

Załączniki

Rb-NDS do 31.03.09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 47.17k Format: .pdf Pobierz

Rb-N do 31.03.09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 53.41k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z do 31.03.09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 73.8k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS do 30062009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 50.03k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z do 30062009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 76.88k Format: .pdf Pobierz

Rb-N do 30062009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 82.51k Format: .pdf Pobierz

sprawozdanie I półrocze 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 529.58k Format: .pdf Pobierz

opinia sprawozdanie I p. 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 107.84k Format: .pdf Pobierz

opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 388.35k Format: .pdf Pobierz

Opis dochodów i wydatków za 2009 rok

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 577.88k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1429
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2009-05-07 10:18:55
Czas publikacji: 2010-05-10 13:21:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak