Sprawozdania finansowe za 2010 rok 

 
 
 1. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 czerwca 2010
 2. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
 3. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
 4. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
 5. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
 6. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
 7. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010
 8. OPINIA RIO O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ GMINĘ WIELEŃ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010
 9. RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku
 10. RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku
 11. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 września 2010
 12. OPINIA RIO O SPŁACIE POŻYCZKI PRZEZ GMINĘ WIELEŃ
 13. OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WIELEŃ DEFICYTU BUDŻETU USTALONEGO W PROJEKCIE BUDŻECIE NA 2011 ROK
 14. OPINIA RIO O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIELEŃ
 15. OPINIA RIO O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY WIELEŃ NA 2011 ROK
 16. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW za 2010 rok
 17. Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
 18. Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
 

Załączniki

Rb-NDS do 31 marca 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 485.4k Format: .pdf Pobierz

opinia deficyt 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 213.32k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_IV_2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 184.28k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_IV_2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 290.62k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_IV_2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_IV_2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 743.12k Format: .pdf Pobierz

opinia projekt budżetu 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 361.19k Format: .pdf Pobierz

opinia prognoza finansowa

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 223.56k Format: .pdf Pobierz

opinia spłata pożyczki 06102010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 845.06k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS do 30062010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 180.05k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS do 30092010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 296.81k Format: .pdf Pobierz

RB-N IIIkw2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 459.41k Format: .pdf Pobierz

RB-Z IIIkw2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 512.04k Format: .pdf Pobierz

opinia budżet I półrocze 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 499.53k Format: .pdf Pobierz

Opis dochodów i wydatków za I-e półrocze 2010 roku

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 554k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z IIkw2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 523.58k Format: .pdf Pobierz

Rb-N IIkw2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 465.08k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_IV_2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 294k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2010-05-10 13:32:28
Czas publikacji: 2013-02-25 13:11:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak