Przebudowa linii napowietrznej NN o,4 kV przy ul. Nowe Miasto w Wieleniu 

 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu kolizja energetyczna Nowe Miasto.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 6.23M Format: .pdf Pobierz

Oswietlenie_E-01_PZT_20180816.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

Oswietlenie_E-02_SchematPZT_20180816.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 244.38k Format: .pdf Pobierz

Oswietlenie_Opis_IE_PBW_OswUl.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie dot usunięcia kolizji.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 150.21k Format: .pdf Pobierz

PBW_Wieleń_Kolizja_nN.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 10.15M Format: .pdf Pobierz

Protokół uzgodnienia dokumentacji oświetlenie.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 283.98k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar_kolizja_Wieleń NN PR REV.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 41.76k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar_Oswietlenie_Wieleń PR REV.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 49.89k Format: .pdf Pobierz

SIWZ -cześc ogólna Kolizja Targowisko_II_przetarg.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 679.31k Format: .pdf Pobierz

STWiOR_Kolizja_Wieleń ST NN.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 131.28k Format: .pdf Pobierz

STWiOR_Oswietlenie_Wieleń - drogowe oświetlenie.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 490.02k Format: .pdf Pobierz

Uzgodnienie dokumentacji kolizja.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 357.05k Format: .pdf Pobierz

Warunki_techniczne_01.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 354.7k Format: .pdf Pobierz

Warunki_techniczne_02.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 486.54k Format: .pdf Pobierz

Warunki_techniczne_03.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 235.23k Format: .pdf Pobierz

Warunki_techniczne_04.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 456.76k Format: .pdf Pobierz

Warunki_techniczne_05.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 364.6k Format: .pdf Pobierz

Warunki_techniczne_06.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 452.49k Format: .pdf Pobierz

zalącznik nr 1_formularz ofertowy_II_przetarg.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 303.61k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 2 i 3_oświadczenia_II_przetarg.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 414.33k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 4_II_przetarg.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 378.9k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 5_projekt umowy_II_przetarg.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 583.73k Format: .pdf Pobierz

ZUD.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

ZUDP_v2 E-01 PZT.pdf

Data: 2018-10-12 09:11:14 Rozmiar: 1.77M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 76
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2018-10-12 09:11:14
Czas publikacji: 2018-10-12 09:11:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak