ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu 

 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELENIU

Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu, informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy referenta d.s księgowości w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu., ul. Lipowa 3 do zatrudnienia wybrana została:

Pani Maria Napierała zamieszkała w Wieleniu.Uzasadnienie wyboru:

Na ogłoszenie o rozpoczętej procedurze naboru na wolne stanowisko pracy wpłynęło sześć ofert, z których dwie spełniały wymogi formalne. Komisja wybrała Panią Marię Napierała, jako kandydatkę do wykonywania zadań przewidzianych na stanowisku, na które został prowadzony nabór. Kandydatka spełniła wymogi formalne, wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia, legitymując się świadectwem ukończenia studiów wyższych oraz stażem pracy w Urzędzie Miejskim w Wieleniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką potwierdziła posiadanie przez nią predyspozycji do pracy na stanowisku referenta d.s księgowości w Administracji Budynków Komunalnych.

 Dyrektor Administracji Budynków

Komunalnych w Wieleniu

 

 
Liczba odwiedzin : 2310
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2016-04-22 11:19:32
Czas publikacji: 2016-04-24 12:11:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak