Przetargi zakończone 

 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty "Promocja lokalnych produktów- przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu" 

Zawiadomienie o wyborze wykonawców "Dożywianie dzieci oraz osób dorosłych na terenie miasta i gminy Wieleń w okresie od 02 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w postaci 1 gorącego posiłku"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko" 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu" 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Wieleń"  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonanie robót remontowych, konserwacyjnych i awaryjnych w budynkach komunalnych będących w zarządzie Zamawiającego"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Wieleniu- II etap"  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic na terenie miasta Wielenia w 2018 roku"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Bieżące utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Wielenia z 2018 roku"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup oraz dostawa sprzętu budowlanego, narzędzi oraz odzieży roboczej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Dostawa narzędzi, maszyn, pojazdów oraz wyposażenia pomieszczeń samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu"  

Zawiadomienie o wyborze oferty "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu"  

Wybór oferty "Remont budynku remizy OSP w Rosku"

Zawiadomienia o wyborze oferty "Budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr 178 w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty "Modernizacja chodników przy ul. Sienkiewicza w Wieleniu - I i II etap"

Zawiadomienie o wyborze oferty "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Miały"

Zawiadomienie o wyborze oferty " Budowa podczyszczalników wód deszczowych i roztopowych na działkach 1655 i 1060/1 w Rosku"  

Zawiadomienie o wyborze oferty "Remont i modernizacja kotłowni mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Wieleniu" 

Zawiadomienie o wyborze oferty "Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie Gminy Wieleń"  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dębogóra"

Protokół z wyboru wykonawcy "Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2014/2015 do placówek oświatowych na terenie gminy Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2013/2014 do placówek oświatowych na terenie gminy Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wieleń w latach 2012-2016”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2012/2013 do placówek oświatowych na terenie gminy Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2011/2012 do Gimnazjum w Rosku

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- zakup i dostawa miału węglowego 2011/2012 do Gimnazjum w Wieleniu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- zakup i dostawa węgla kamiennego 2011/2012 do Przedszkola Nr 1 w Wieleniu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- zakup i dostawa węgla kamiennego i miału 2011/2012 do Szkoły Podstawowej w Wieleniu

Ogłoszenie o wyborze oferty "Przebudowa ul. Janka z Czarnkowa"

Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa ul. Pięknej w Wieleniu

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty "Oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu w 2006 roku"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w 2006 roku"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w 2006 roku"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Wodociągowanie wsi Zielonowo - I etap"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze - I etap"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego w Wieleniu - ul. Sucharskiego"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Roboty remontowe w budynku klubu sportowego "FORTUNA" Wieleń"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gulczu"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego w Wieleniu - ul. Brownsforda"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Wieleniu ul.Nowe Miasto"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Wymiana kotła c.o. oraz grzejników w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Wieleniu"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Bankowa obsługa budżetu Gminy Wieleń na okres dwóch lat"

Ogłoszenie o wyborze oferty "Remont pomieszczeń biurowych na I.piętrze w Urzędzie Miejskim w Wieleniu"

ogłoszenie o wyborze oferty "Wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu w latach 2007 i 2008"

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rosku"

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2007 - 2008"

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej " Rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej - kontynuacja"

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń - Kałądek - Folsztyn - Nowe Dwory - Zielonowo"

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze"

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Remont Urzędu Miejskiego w Wieleniu - wymiana instalacji elektrycznej"

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Wieleń"

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu - kontynuacja" 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  "Remon szatni na Stadionie Miejskim w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wywóz z terenu Gminy Wieleń komunalnych nieczystości płynnych i odpadów stałych oraz segregacja odpadów"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wymiana pokrycia dachowego wraz z częściwoym remontem poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Rosku"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Przebudowa oczyszczalni ścieków wieś Miały, gm. Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.800.000 zł."

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego do placówek oświatowych"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń - Kałądek - Folsztyn - Nowe Dwory - Zielonowo"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Profilowanie dróg gminnych"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Remont chodnika - wymiana nawierzchni na kostkę polbruk w ciągu ul. Daszyńskiego w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Usługi w zakresie dowozów i odwozów szkolnych na terenie Gminy Wieleń w okresie od 01.09.2008 r. do 30.06.2012 r."

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa wodociągu we wsi Gieczynek"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wodociągowanie osiedla Zatorze"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2008/2009 do placówek oświatowych na terenie Gminy Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dębogóra"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.700.000 zł." 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Bankowa obsługa budżetu Gminy Wieleń na okres trzech lat" 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Remont sali wiejskiej w m. Dębogóra"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Przygotowanie boisk oraz budowa urządzeń sportowych- Gimnazjum w Wieleniu w ramach Programu Moje Boisko Orlik 2012"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic w obrębie miasta Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Szacowanie nieruchomości gminy Wieleń w latach 2009-2010"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu w latach 2009-2010"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Dobudowa budynku garażowego z zapleczem techniczno- socjalnym do istniejącego budynku OSP w Wieleniu przy ul. Szkolnej 4"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń- Kałądek- Folsztyn- Nowe Dwory- Zielonowo-IV etap"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Przygotowanie boisk oraz budowa urządzeń sportowych- Gimnazjum w Wieleniu w ramach Programu Moje Boisko Orlik 2012"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa dróg w Wieleniu na Os. Przytorze"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ulicy Hubala, Na Skarpie i części ulicy Janka z Czarnkowa- I etap"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Remont budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Wieleniu przy ul. Sportowej 2"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2009/2010 do Przedszkola Nr 1 w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2009/2010 do Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ulicy Hubala, Na Skarpie i części ulicy Janka z Czarnkowa- II etap"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa miału węglowego w sezonie grzewczym 2009/2010 do Gimnazjum w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2009/2010 do Gimnazjum w Rosku"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Przebudowa ul. Międzyleskiej w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomych zwierząt z terenu gminy Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń- Kałądek- Folsztyn- Nowe Dwory- Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczynek"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Pełnienie funkcji pomocy technicznej i przygotowanie Programów Funkcjonalno- Użytkowych dla inwestycji: Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Profilowanie dróg gminnych"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń- Kałądek- Folsztyn- Nowe Dwory- Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczynek" 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic w obrębie miasta Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Usługi opiekuńcze na terenie miasta i gminy Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  "Zamontowanie trybun z siedziskami na boisku sportowym w Miałach"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Renowacja elewacji na obiekcie Szkoły Podstawowej w Gulczu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Przebudowa i modernizacja Domu Kultury w Rosku"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Oświetlenie drogowe w m. Nowe Dwory"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dzierżążnie Wielkim"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Rynek- sercem wsi Rosko. Renowacja i upiększenie centrum wsi (placu przy pomniku chóru Lutnia w Rosku)."

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wywóz z terenu gminy Wieleń komunalnych nieczystości płynnych i odpadów stałych oraz segregacja odpadów"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i modernizacja Domu Kultury w Rosku"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2010/2011 do Gimnazjumw Rosku"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2010/2011 do Przedszkola Nr 1 w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2010/2011 do Szkoły Podstawowej w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rynek- sercem wsi Rosko. Renowacja i upiększenie centrum wsi (placu przy pomniku chóru "Lutnia" w Rosku)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Uporządkowanie systemu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych na terenach wiejskich Gminy Wieleń" 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Cumuj nad Notecią we Wrzeszczynie. Budowa przystanku wodnego na Noteci wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego."

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Dożywianie dzieci"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu w latach 2011- 2012"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wieleń w latach 2011- 2012"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu w latach 2011- 2012"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2011- 2012"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Dostawa zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Profilowanie dróg gruntowych na terenia Miasta i Gminy Wieleń" 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa odcinka drogi od ul. Janka z Czarnkowa do wjazdu na teren stacji wodociągowej w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Promocja projektu: Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa przystani wodnej pomostów pływających na jeziorze Bielskim w miejscowości Biała dla rekreacyjnego wykorzystania walorów przyrodniczych miejsca"  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Remont mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Bukówka w m. Kuźniczka"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa dróg w Wieleniu- ul. Hubala i Na Skarpie (etap I- ul. Hubala)"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Obsługa bankowa budżetu Gminy Wieleń na okres trzech lat"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic na terenie miasta Wielenia"  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wywóz z terenu gminy Wieleń komunalnych nieczystości płynnych i odpadów stałych oraz segregacja odpadów"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Modernizacja i rozbudowa salki gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Renowacja elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Siedziba Urzędu Miejskiego w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup energii elektrycznej dla urządzeń Zamawiającego"  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Profilowanie dróg gminnych"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa dróg w Wieleniu- ul. Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie (etap II- ul. Na Skarpie)"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Modernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Mężyk w gminie Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Rosku"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kocień Wielki i Kuźniczka"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej po dokonaniu powtórzenia czynności wyboru oferty "Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kocień Wielki i Kuźniczka"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Modernizacja i rozbudowa salki gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wieleniu- prace wykończeniowe"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 6 w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Place zabaw w krajobrazie wsi Kocień Wielki i Dzierżążno Wielkie"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Kuźniczka- Centrum Integracji Środowisk Artystycznych na obszarach wiejskich Gminy Wieleń"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Aktywny wypoczynek na wsi- siłownie sportowe "pod chmurką" w Folsztynie i Nowych Dworach"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Marianowo i Herburtowo"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa ciągów pieszo- jezdnych wraz z parkingiem w Wieleniu przy ul. Lipowej"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Remont ulicy Przemysłowej w Wieleniu"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu w latach 2013-2014"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wieleń w latach 2013-2015"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Programy rozwojowe Szkół Podstawowych w gminie Wieleń"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Profliowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Wieleń"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.000.000 zł."

 

Zawiaodmienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  "Remont sali wiejskiej w m.: Dzierżążno Wielkie, Gieczynek, Folsztyn, Biała, Dębogóra, Kocień Wielki, Zielonowo, Miały oraz zagospodarowanie terenów zieleni w Dzierżążnie Wielkim"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wieleniu"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wieleniu" II przetarg

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Przebudowa ulicy Międzyleskiej w Wieleniu"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.000.000 zł."

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Marianowo i Herburtowo oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kocień Wielki i Kuźniczka"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty audyt "Audyt zewnętrzny dla zadania Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Profilowanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wieleń"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zwiększenie potencjału turystycznego Wrzeszczyny poprzez rozbudowę przystanku wodnego na Noteci"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Dzierżążno Małe w Gminie Wieleń"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa hali sportowej w Wieleniu- zaprojektuj i wybuduj"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa hali sportowej w Wieleniu- zaprojektuj i wybuduj"

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty najkorzystniejszej "Bankowa obsługa budżetu Gminy Wieleń na okres 36 miesięcy"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Bankowa obsługa budżetu Gminy Wieleń na okres 36 miesięcy"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic na terenie miasta Wielenia"

 

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia "Oczyszczanie oraz odśnieżania placów i ulic na terenie miasta Wielenia"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Budowa drogi na ulicy Sikorskiego w Wieleniu"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  "Budowa drogi na ulicy Sikorskiego w Wieleniu"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przy ul. Jana Pawła II 27"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przy ul. Jana Pawła II 27"  

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonanie robót remontowych, konserwacyjnych i awaryjnych w budynkach komunalnych oraz w budynkach gdzie występują wspólnoty mieszkaniowe będące w zarządzie Zamawiającego"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  "Wykonanie robót remontowych, konserwacyjnych i awaryjnych w budynkach komunalnych oraz w budynkach gdzie występują wspólnoty mieszkaniowe będące w zarządzie Zamawiającego"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Remont dachu i wykonanie elewacji frontowej budynku komunalnego przy ulicy Nowe Miasto 17 w Wieleniu"

 

Zawiadomienie o wyborze_oferty najkorzystniejszej "Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w 2016 roku"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  "Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w 2016 roku"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w 2016 roku. Zbieranie oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących z terenu Gminy Wieleń w 2016 roku"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_"Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w 2016 roku. Zbieranie oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących z terenu Gminy Wieleń w 2016 roku"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  "Przebudowa dróg i placów przy szkole podstawowej w m. Wieleń"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  "Przebudowa dróg i placów przy szkole podstawowej w m. Wieleń"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wykonanie prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy kościele parafialnym pw. Św. Stanisław Biskupa w Rosku- II etap.

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia  "Wykonanie prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy kościele parafialnym pw. Św. Stanisław Biskupa w Rosku- II etap.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w latach 2017-2018. Zbieranie oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących z terenu Gminy Wieleń w latach 2017- 2018"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ "Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w latach 2017-2018. Zbieranie oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących z terenu Gminy Wieleń w latach 2017- 2018"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wieleń"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ "Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Wieleń"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  "Wykonanie modernizacji budynku przy ulicy Staszica 5 w Wieleniu"

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 
Liczba odwiedzin : 338
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2006-01-09 13:12:41
Czas publikacji: 2019-02-08 15:08:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak